Tháng Tư 4, 2023

Chính sách bảo hiểm hàng hóa hình thức đảm bảo về thời gian, tính an toàn và các rủi ro phát sinh không mong muốn trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Kể từ khi hàng hóa được nhập kho Trung Quốc (của Trung Việt Logistics) đến khi nhập kho Phân phối.

1. Phí bảo hiểm

Trung Việt Logistics thu phí từ 1-3% trên tổng giá trị đơn hàng mà khách hàng phải chi trả cho nhà cung cấp.

2. Cách thức đăng ký sử dụng dịch vụ

Để đăng ký sử dụng dịch vụ Bảo hiểm hàng hóa, Quý khách có thể lựa chọn dịch vụ bảo hiểm ngay từ khi điền File báo giá hoặc ngay từ khi Quý khách trao đổi tìm nguồn hàng với chúng tôi.

*Lưu ý:

– Đối với các mặt hàng có giá trị cao, Quý khách có thể cân nhắc lựa chọn thêm dịch vụ bảo hiểm cho hàng hoá để tránh những rủi ro phát sinh liên quan đến mất hàng, thất lạc hàng.

– Chính sách bồi thường chỉ áp dụng trong các trường hợp mất hàng, thất lạc hàng (không áp dụng với các trường hợp hàng móp méo bao bì).

– Chính sách bồi thường không áp dụng đối với mặt hàng thương hiệu, hàng nhái thương hiệu.

– Khách hàng cần cập nhật đầy đủ thông tin các chính sách, quy định và biểu phí Trung Việt Logistics trước khi tạo đơn hàng. Mọi vấn đề xử lý khiếu nại dịch vụ Trung Việt Logistics sẽ thực hiện theo chính sách quy định đã cam kết.