Tháng Tư 3, 2023

CÁCH TÍNH:

Tổng chi phí = Cước vận chuyển + Thuế hàng hóa + Phí ủy thác

CÁCH XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ TÍNH CƯỚC VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ:

– 1 CBM = 200 KG

– 1 CBM </= 200 KG: Cước vận chuyển tính theo đơn giá M3

– 1 CBM > 200 KG: Cước vận chuyển tính theo đơn giá KG

 

Số lượng hàng theo Kg & M3

Chi phí (VND)

Địa điểm trả hàng
1 - 100 Kg20.000 Hà Nội
Trên 100 Kg18.000Hà Nội
1 - 10 M32.200.000Hà Nội
Trên 10 M32.000.000Hà Nội