Bảng Giá Vận Chuyển Quốc Tế

CÁCH TÍNH: Tổng chi phí = Cước vận chuyển + Thuế hàng hóa + Phí ủy thác CÁCH XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ TÍNH CƯỚC VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ: – 1 CBM = 200 KG – 1 CBM </= 200 KG: Cước vận chuyển tính theo đơn giá M3 – 1 CBM > 200 KG: Cước…

Xem chi tiết

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ

CÁCH TÍNH: Tổng chi phí = Cước vận chuyển + Thuế hàng hóa + Phí ủy thác CÁCH XÁC ĐỊNH ĐƠN VỊ TÍNH CƯỚC VẬN CHUYỂN CHÍNH NGẠCH: – 1 CBM = 200 KG – 1 CBM </= 200 KG: Cước vận chuyển tính theo đơn giá M3 – 1 CBM > 200 KG: Cước…

Xem chi tiết