Lệnh giao hàng – Delivery order (D/O)

Lệnh giao hàng hay Delivery order (D/O) là một trong những chứng từ quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Để biết rõ hơn về loại chứng từ này, hãy cùng Trung Việt Logistics tìm hiểu qua khuôn khổ bài viết này nhé!

D/O (Delivery Order) là gì ? - Blog Xuất Nhập Khẩu

Lệnh giao hàng là gì?

Lệnh giao hàng – Delivery order (viết tắt là D/O) là chứng từ nhận hàng mà hãng tàu/ Forwarder cấp cho consignee để tiến hành nhận hàng sau khi có thông báo hàng đến. D/O có thể hiểu đơn giản đó là giấy chỉ thị cho người đang giữ hàng (giám sát kho hàng hoặc cảng biển) bàn giao lại hàng hóa cho người giữ lệnh giao hàng (consignee)

Nội dung thường có trên D/O

 • Người nhận hàng, bên được giao
 • Số vận đơn
 • Cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng
 • Tên tàu, số chuyến
 • Tên hàng hóa, số lượng, trọng lượng, thể tích
 • Số container, số chì

Lệnh giao hàng phải được ký hậu đúng cách bởi người vận chuyển hoặc đại lý của họ

Các loại lệnh giao hàng

 • Lệnh giao hàng của forwarder

Là lệnh giao hàng của đại lý vận chuyển, đại lý vận chuyển ban hành lệnh này để yêu cầu người nắm giữ hàng phải đưa hàng cho người nhận (doanh nghiệp nhập khẩu). Tuy nhiên, trong trường  hợp đại lý vận chuyển không phải là người viết Bill thì không thể chỉ dùng lệnh này để nhận hàng mà bạn yêu cầu phải có những chứng từ khác kèm theo.

 • Lệnh Giao hàng của hãng tàu

Lệnh giao hàng của hãng tàu là lệnh hãng tàu cấp phát để yêu cầu người đang giữ hàng giao hàng cho người nào đó. Thường mối quan hệ sẽ là: Hãng tàu yêu cầu giao hàng cho đại lí vận chuyển và đại lí vận chuyển yêu cầu giao hàng cho họ. Khi đại lí vận chuyển nắm trong tay D/O mà hãng tàu cấp phát cho mình và giao lại cho doanh nghiệp nhập khẩu cùng với hóa đơn gốc của hãng tàu thì người nhập khẩu mới đủ điều kiện nhận hàng.

Khi nhận hàng người nhập khẩu cần phải mang theo những giấy tờ sau

 • Giấy giới thiệu
 • Thông báo hàng đến
 • Vận đơn
 • Chứng minh nhân dân, căn cước công dân,… của người đi lấy lệnh

Ngoài ra, người nhập khẩu phải đem theo một khoản tiền để đóng phí lệnh giao hàng và một số chi phí khác theo qui định

Trong trường hợp lô hàng được thanh toán bằng L/C (thư tín dụng) thì cần mang theo vận đơn gốc có kí hậu và đóng dấu của ngân hàng

096 592 2882
Đặt hàng trung quốc | Đặt hàng taobao | Đặt hàng 1688 | Đặt hàng tmall | Đặt hàng alibaba | Đặt hàng Quảng Châu | Vận chuyển hàng Trung Quốc |