Tháng Tư 4, 2023

Quyền riêng tư và bảo mật thông tin là một trong những ưu tiên chính của Trung Việt Logistics.

Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và/hoặc thu thập trong Trung Việt Logistics. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài trang web này.

Khi cung cấp thông tin cho Trung Việt Logistics, khách hàng đã đồng ý với Chính sách bảo mật và các điều khoản của chúng tôi. Để biết điều khoản và điều kiện của chúng tôi, vui lòng truy cập trình tạo điều khoản & điều kiện.

1. Những thông tin được thu thập

Nếu bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin bổ sung về bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, nội dung thư và / hoặc tệp đính kèm mà bạn có thể gửi cho chúng tôi và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể chọn cung cấp.

Khi bạn đăng ký một Tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin liên hệ của bạn, bao gồm các mục như tên, tên công ty, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

– Cung cấp, vận hành và duy trì website của chúng tôi

– Cải thiện, cá nhân hóa và mở rộng website của chúng tôi

– Phân tích cách bạn sử dụng website của chúng tôi

– Phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới

– Liên lạc với bạn, trực tiếp hoặc thông qua một trong các đối tác của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ khách hàng, để cung cấp cho bạn các bản cập nhật và thông tin khác liên quan đến website, cũng như cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo

– Gửi cho bạn email

– Tìm và ngăn chặn gian lận

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.

4. Cam kết bảo mật thông tin

Trung Việt Logistics cam kết bảo mật thông tin ngành hàng, nguồn hàng, nhà cung cấp của khách hàng cung cấp.

– Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu, Trung Việt sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Trung Việt  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.